Bandeau 

Kloosterweekend op 24, 25, 26 maart 2017.

De rust en ruimte van kloosters oefenen hun aantrekkingskracht op ‘gewone’ mensen die in de drukte en het rumoer van het dagelijkse leven vaak niet of minder aan bezinning en stilte toekomen. Dat is een van de redenen dat het jaarlijkse kloosterweekend nog altijd met veel vreugde beleefd wordt, door bijna vaste kloostergangers en ook altijd weer mensen die voor het eerst meegaan.
Nog niet eerder gingen we 2 jaar achter elkaar naar hetzelfde klooster. Dit jaar doen we dat wel een keer. Vorig jaar waren er een heel aantal mensen die vroegen: Kunnen we volgend jaar niet weer naar deze abdij in Oosterhout?

De Paulusabdij werd sinds 1907 bewoond door de Benedictijnen. Na 100 jaar toen de Benedictijnse broeders op leeftijd waren, zochten zij naar een nieuwe bestemming voor de prachtige oude abdij. Het liefst wilden ze een opnieuw een biddende gemeenschap. Deze vonden zij in de van oorsprong Franse Gemeenschap Chemin Neuf, die in 1973 werd gesticht. Sinds 2007 bidt en werkt een klein deel van deze Gemeenschap dus in de Paulusabdij.

Wat trekt aan? Ik denk in de eerste plaats de warmte en het welkom van de broeders en zusters van de Gemeenschap Chemin Neuf.
Wat ook bijzonder is dat zij uit verschillende landen van Europa komen. Naast een paar Nederlandse, zijn er broeders en zusters uit Duitsland, Frankrijk, Hongarije en andere landen.
Wat ook aanspreekt is dat de gemiddelde leeftijd een stuk lager is dan in veel andere kloosters waar de broeders en zusters vaak gemiddeld een stuk ouder zijn.
Bijzonder is ook dat het weliswaar een katholieke gemeenschap is, maar met een oecumenische roeping. In hun gebed dragen zij dan ook de opdracht van Jezus: ‘Dat zij allen één zijn’. (Joh.17)

Daarbij is Oosterhout ook nog makkelijk bereikbaar. Er valt nog veel meer te vertellen, maar ik zou zeggen: kom en zie!! Ga mee en geniet van de rust en de ruimte van het klooster, de verbondenheid en de gezelligheid, het samen zingen en geloven.

U kunt zich vanaf nu aanmelden bij de kloostercommissie. Het programma loopt van eind vrijdagmiddag tot zondagmiddag ongeveer 16.00 uur.
Het exacte programma krijgt u ongeveer een week van te voren. De kosten bedragen € 85,00 per persoon. Deze moeten echter geen belemmering vormen mee te kunnen gaan.
Bij aanmelding (liefst zo snel mogelijk, in ieder geval voor 5 maart ) graag vermelden of u een bepaald dieet hebt waar rekening mee gehouden mag worden.
En graag uw naam en adres, e-mailadres en telefoonnummer.

De aanmelding is definitief wanneer het geld (€ 85,00 per persoon) overgemaakt is op rekening nummer NL81 INGB 0688037992 t.n.v. J. Van Dongen, Pagnevaartweg 103, Oudenbosch.

Namens de kloostercommissie,
Jacko van Dongen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) , Harm Jan en Charlotte Inkelaar (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Terugblik op het kloosterweekend van 26 februari 2016, gehouden in Oosterhout.

 
In de Paulusabdij in Oosterhout bij de R.K. gemeenschap Chemin Neuf, een rooms-katholieke orde met een oecumenische roeping.

Vrijdagmiddag 26 februari werden we verwacht tussen 15.30 en 16.30 uur en verwelkomd door Charlotte, Harm-Jan, Jacko en Arja en zuster Ruth, z
uster Stephanie en pater Emmanuel. Ook kregen we onze kamer toegewezen.
Mij wachtte een rustige kamer met een mooi uitzicht op de tuin, een rustige blik op de begraafplaats van de Benedictijnen, die vroeger de abdij bewoonden.
Wat werden ze oud ! (Het lijkt een plus om een geordend leven te leiden).
 
We kregen een rondleiding door de abdij om niet te verdwalen. Wat een gangen, wat een deuren. Tot op het laatst moest ik opletten op vaste punten: een 
beeld, een kaars, een vaasje met bloemetjes uit de tuin (sneeuwklokjes en kleine narcisjes!!!) om toch niet verkeerd te lopen.
 
Het werd een weekend met inhoud. Moeilijk soms, niets hoefde, maar ik ging bewust mee naar de Kapittelzaal (kapel) 50 minuten stil zijn in jezelf.
Hoe moeilijk. Ik bad, dacht na, maar na een half uur werd ik onrustig in mijn hoofd. Dit moet je leren. Je kon weggaan.
 
Mijn hoogtepunten waren zaterdags om 12.00 uur een Avondmaalsviering geleid door Ds. Charlotte.
Naast onze groep van ca. 25 personen waren er ook geestelijken uit de abdij en belangstellenden. En dan met allen brood en wijn delen.
Maar ook zondag om 11.00 uur de Eucharistieviering in de kerk van de abdij.
 
Niet de hostie en de wijn voor de protestanten, maar met gekruiste armen een zegen te ontvangen, die ik mijn verdere leven niet zal vergeten. Niets van een teleurstelling voelen vanwege de hostie, maar intens blij met de zegen.

Wat moet ik verder nog zeggen. We maakten twee bezinningen mee.
Eén onder leiding van Zuster Ruth. “Hoe kan ik Gods stem verstaan?” n.a.v. Lucas 19 vers 1 – 9. Zacheüs werd geroepen door Jezus.
We kregen de opdracht hierover goed te denken.
En één onder leiding van Charlotte rond het schilderij van Rembrandt “De verloren zoon” over de vaderfiguur.
Een afdruk hing in de kapittelzaal. Het geheel naar aanleiding van een boek van Henri Nouwen;
Indrukwekkend.

We hebben veel gezongen, heel gezellige maaltijden gebruikt, spellen gedaan, gewandeld, veel gelachen, naar elkaar geluisterd in persoonlijke gesprekken (hoe waardevol).
En dan ineens is het zondagmiddag, afscheid nemen, luisteren naar enkelen die nog een gedicht of iets dergelijks wilden voorlezen, een slotgebed, een warme handdruk of een kus en daar gingen we naar ons eigen huis. Heel wat indrukken rijker waar je lang op kunt teren.

Een lied dat blijft zingen in mijn hoofd:
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim
Uw naam is: “Ik ben” en “Ik zal er zijn” Amen.
 
Dank alle lieve tijdelijke kloosterlingen waarvan ik er ook één mocht zijn.
Cilia van den Berg

Roosendaal, 1 maart 2016.

 

Fenkelstraat 24, 4731 JB  Oudenbosch (google maps) --- Disclaimer