Bankrekeningnummers


Nieuwe bankrekeningnummers Protestantse Gemeenten Oudenbosch c.a. en Gastel & Kruisland.


De bankrekeningnummers van onze kerkelijke gemeenten zijn ondergebracht bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG).

SKG is al meer dan 45 jaar hét adres voor financiële dienstverlening aan kerken en aanverwante instellingen en heeft jarenlange ervaring, kennis van actuele zaken en levert ons maatwerk. We hebben in onze gemeenten al vele jaren goede contacten met SKG.

SKG maakt gebruik van de systemen van Van Lanschot Bankiers voor het verzorgen van het betalingsverkeer.
Per 1 november 2018 is dit niet meer mogelijk en gaat SKG gebruik maken van de systemen van de Rabobank.
Hierdoor wijzigen onze rekeningnummers per deze datum. Het bankrekeningnummer van de Diaconie te Oudenbosch bij ABNAMRO bank blijft ongewijzigd.

Graag vragen we uw aandacht voor de volgende zaken:

Incasso posten Kerkbalans, Compassion etc.:
• Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren voor bij voorbeeld Kerkbalans of Compassion?
Dan ziet u vanaf 1 november as. een andere tegenrekening (NL29 RABO 0373 7269 53 – Oudenbosch c.a. en NL71 RABO 0373 7240 63 – Gastel & Kruisland) op uw rekeningafschrift.

Periodieke overboekingen:
• Heeft u in het verleden een periodieke overboeking via internetbankieren naar een bankrekening van onze gemeente ingevoerd bij uw bank?
Dan ziet u bij de overboekingen na 1 november as. dat deze overboeking via de ‘Overstapservice’ is doorgestuurd naar de nieuwe rekening (NL29 RABO 0373 7269 53 – Oudenbosch c.a. of NL71 RABO 0373 7240 63 – Gastel & Kruisland ). U dient dan het rekeningnummer in uw internetbank omgeving te wijzigen, zo mogelijk voor 31 december 2018.

Acceptgirokaarten:
• Heeft u nog acceptgiro’s van onze gemeente liggen met het oude rekeningnummer NL37 FVLB 0699 7417 34 – Oudenbosch c.a. of NL36 FVLB 0699 7427 22 – Gastel & Kruisland?
Vanaf 1 november kunt u deze acceptgiro’s niet meer gebruiken omdat de banken overboekingen naar het oude rekeningnummer niet meer verwerken. De bank stuurt deze acceptgiro’s in de meeste gevallen naar u terug met de mededeling dat e.e.a. niet verwerkt kan worden.

Via internetbankieren kunt u de betalingsopdrachten waarvoor deze acceptgirokaarten bedoeld zijn (met de op de acceptgirokaart vermelde kenmerken ) dan overmaken naar de nieuwe bankrekeningnummers zoals hiervoor aangegeven.
Als u een acceptgirokaart met het nieuwe bankrekening nummer wilt ontvangen dan kunt u altijd contact opnemen met één van de leden van uw kerkenraad. Zij zorgen er dan voor dat u binnen korte tijd een nieuwe acceptgirokaart krijgt met het nieuwe bankrekeningnummer.


Resumé nieuwe bankrekeningnummers:Oudenbosch c.a.:

NL29 RABO 0373 7269 53, dit is de algemene bankrekening van de Protestantse Gemeente Oudenbosch c.a. voor giften, kerkbalans, bijdrage Kerkklok, speciale collecten zoals Paas-, Pinkster- en Oudejaarscollecte, collectebonnen, Solidariteitskas etc.

NL50 ABNA 0526 7181 96, dit is de algemene ( en niet gewijzigde ) bankrekening van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Oudenbosch c.a. voor diaconale giften etc.Gastel & Kruisland:

NL71 RABO 0373 7240 63, dit is de algemene bankrekening van de Protestantse Gemeente Gastel & Kruisland voor giften, kerkbalans, bijdrage Kerkklok, speciale collecten zoals Paas-, Pinkster- en Oudejaarscollecte, collectebonnen, Solidariteitskas etc.

NL94 RABO 0373 7381 02, dit is de algemene bankrekening van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Gastel & Kruisland voor diaconale giften etc.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen of met het kerkelijk bureau van onze gemeente.

 

Fenkelstraat 24, 4731 JB  Oudenbosch (google maps) --- Disclaimer