Video kerkdiensten

Indien u ook wil bijdragen aan de in de dienst gehouden collecten, dan kan dat op onderstaande banknummers of digitaal.

Eerste collecte voor het instandhouden van de eigen gemeente:
NL29 RABO 0373 7269 53 – Protestantse Gemeente Oudenbosch c.a.
NL71 RABO 0373 7240 63 – Protestantse Gemeente Gastel & Kruisland

Deurcollecte voor de diaconie:
NL50 ABNA 0526 7181 96 - Diaconie van de Protestantse Gemeente Oudenbosch c.a.
NL94 RABO 0373 7381 02 - Diaconie van de Protestantse Gemeente Gastel & Kruisland  

Om de uitzending te starten, klikt u op het driehoekje in het midden van de afbeelding. 
De dienst komt om 9.45 online en begint om 10.00 uur.
U kunt hier de liturgie vinden om mee te lezen.


Voor het verhaal van de kindernevendienst en de opdrachtjes voor de komende zondag klikt u hier.


 

 Video zondag 7 juni.

 
Liturgie internetdienst Pinksteren 31 mei
 
-  Lied 680: 1, 2 en 3 
-  Lied 673: 1, 2 en 4
-  Gebed met acclamatie EL 152 ( 3x)
-  Lezing OT: Ezechiël 11: 18, 19, 20 
-  Lezing NT: Handelingen 2 :1-13
-  Lied 687: 1 en 2
-  Lezing: Efeziërs 5: 15-20
-  Lied 675: 1
-  Verkondiging
-  Lied 672: 1 en 3
-  Lied 700
-  Lied 415: 3
-

 Komende videodiensten

 

Opgenomen video diensten

"

Fenkelstraat 24, 4731 JB  Oudenbosch (google maps) --- Disclaimer