Video kerkdiensten

Indien u ook wil bijdragen aan de collecten, dan kan dat op onderstaande banknummers.

Eerste collecte voor het instandhouden van de eigen gemeente:
NL29 RABO 0373 7269 53 – Protestantse Gemeente Oudenbosch c.a.

Deurcollecte voor de diaconie:
NL50 ABNA 0526 7181 96 - Diaconie van de Protestantse Gemeente Oudenbosch c.a.

Om de uitzending te starten, klikt u op het driehoekje in het midden van de afbeelding. 
De dienst begint afwisselend weer om 9.00 uur of 10.30 uur en komt 15 minuten voor aanvang online.

U kunt hier de liturgie vinden om mee te lezen.


De kindernevendienst wordt weer gehouden in de Pastorije.


 

Video zondag 25 oktober

 
Liturgie dienst 18 oktober
 
-  Psalm 66: 1, 2
-  SPREKEN (voorganger en gemeente): Psalm 86: 11-13
-  Gezang 78 (Liedboekvoor de Kerken 1973)
-  Lezing: Jesaja 40: 18-26
-  Lied: 24: 1
-  Lezing: Matteüs 13: 24-30 en 36-43
-  Lied: 24: 4
-  Lied: 1008
-  Lied 765: 1, 4 en 6
-  Lied 415: 3
-  
-

 

 Komende videodiensten

 

Opgenomen video diensten

Fenkelstraat 24, 4731 JB  Oudenbosch (google maps) --- Disclaimer