Video kerkdienst

  

 

U kunt hier de liturgie vinden om mee te lezen.

Indien u ook wil bijdragen aan de in de dienst gehouden collecten, dan kan dat op onderstaande banknummers.

Eerste collecte voor het instandhouden van de eigen gemeente:
NL29 RABO 0373 7269 53 – Protestantse Gemeente Oudenbosch c.a.
NL71 RABO 0373 7240 63 – Protestantse Gemeente Gastel & Kruisland

Deurcollecte voor de diaconie:
NL50 ABNA 0526 7181 96 - Diaconie van de Protestantse Gemeente Oudenbosch c.a.
NL94 RABO 0373 7381 02 - Diaconie van de Protestantse Gemeente Gastel & Kruisland

 

Fenkelstraat 24, 4731 JB  Oudenbosch (google maps) --- Disclaimer