Lopend Vuurtje
Lopend Vuurtje 2017

Traditiegetrouw is deze 16e sponsorfietstocht gehouden op de zaterdag vóór Pinksteren en dat was dit jaar op zaterdag 3 juni.

De fietstocht is aan deze dag verbonden omdat we met het sponsordoel omzien naar anderen in de wereld door geld in te zamelen voor het goede doel en dat past heel goed bij het Pinksterfeest. Natuurlijk is het tweede doel van de fietstocht ook al jaren om elkaar als gemeenteleden en parochianen te ontmoeten en elkaars kerken te bezoeken.

Het sponsordoel voor dit jaar is de stichting Africare in Malawi. Deze stichting heeft als doel kindersterfte in Malawi te verminderen.
Het project wordt uitgevoerd door Nicole van Elteren, een jonge vrouw, die jaren geleden haar goede baan in Nederland opgaf om in Malawi deze organisatie op te zetten. In eerste instantie zorgde zij ervoor, dat er babypoedermelk verstrekt werd aan baby’s waarvan de moeder overleden was of geen borstvoeding kon geven.

Deze baby’s werden tot dan toe gevoed met een soort maïspap, die de kleintjes helemaal niet verdroegen en waardoor zij in feite ondervoed raakten.
In Malawi is wel poedermelk te koop, maar veel te duur voor de mensen in dit straatarme land.

Intussen zorgt Nicole ook voor andere levensbehoeften voor hele gezinnen en is zij een project gestart om de mensen een betere opbrengst van hun grond te geven (met professionele begeleiding). Ook probeert zij waar mogelijk te helpen met geld voor reiskosten naar het ziekenhuis en andere medische kosten.
In haar zogemaamde Africare huis, waar ze zelf ook woont, vangt ze tijdelijk of voor langere tijd baby’s en kleine kinderen op, waar geen enkele opvang voor is in de gezinnen. Door toename van het aantal kinderen dat deze opvang nodig heeft, wordt nu het huis grondig verbouwd en uitgebreid.

De familie van Nicole woont in Oudenbosch en is op allerlei manieren hier bezig gelden te werven voor de stichting.
Zo maken zij zelf speeltenten - tipi’s - die te koop worden aangeboden via internet.

Tijdens de fietstocht zijn zij ook met fotomateriaal en zaken zoals de tipi’s aanwezig in onze kerken.
Het is geweldig, dat we als Halderbergse kerken gezamenlijk op 3 juni voor dit goede doel kunnen fietsen.
Het gaat hierbij om de Basiliek, onze protestantse kerk en om de Laurentiuskerk in Oud Gastel.


Deze fietstocht heeft voor ons sponsordoel de stichting Africare € 904,- opgebracht.
Er waren 11 fietsers uit onze gemeente actief en we mochten 50 bezoekers ontvangen. Alle fietsers, bezoekers en sponsors hartelijk bedankt, ook namens de stichting Africare.

De gehele tocht door West Brabant met 13 deelnemende kerken heeft € 6.660,- opgebracht.
Door de kerken van Roosendaal, Etten-Leur, Zevenbergen, Fijnaart, Rucphen en de Basiliek werden via de fietsers Pinkstergroeten rond het thema ”Durf op weg te gaan met de ander” overgebracht, waarvan we er twee hierbij graag doorgeven:

Vanuit Zevenbergen: “Een warme groet voor jou, wie, wat of hoe je ook bent.

Vanuit de Basiliek:
Pinksteren is openstaan voor een kracht die je boven jezelf uittilt. Is warm lopen voor iets wat hoop geeft en uitzicht biedt. Is geloven dat heel gewone mensen iets buitengewoons tot stand kunnen brengen, als ze zich laten inspireren door woorden van liefde en kracht.
Pinksteren is diep ademhalen en alles wat in je is openzetten voor een droom die lucht geeft. Is je vleugels uitslaan en je mee laten nemen door die windvlaag van Boven die als een frisse bries over de aarde waait. Is de kracht van God in elkaar herkennen en in zijn Geest met elkaar verder gaan.

      
                                                    
 
 

Fenkelstraat 24, 4731 JB  Oudenbosch (google maps) --- Disclaimer