Lopend Vuurtje
Lopend Vuurtje 2018

Op zaterdag 19 mei 2018 organiseren we weer ons Lopend Vuurtje. Vanzelfsprekend rekenen we erop dat u dit jaar ook meedoet.

De diaconie van uw kerk in Oudenbosch sponsort elke uit onze eigen kerk afkomstige fietser met een bedrag van € 10,-
Waarom?
- Je steunt het goede doel; voor onze kerk is dat het ZWO-project van de Dalits in India * 
- Je fietst lekker door het mooie West-Brabant.
- Je kunt alle opengestelde kerken bezoeken en de mensen van die kerken ontmoeten.
- Je bent sportief en ontspannen bezig en leert ook de mensen van andere kerken op een andere manier kennen.

Er zijn routes van 35/ 45/ 65 en 100+ km. dus er zit voor iedereen wel een afstand bij. Kan je niet fietsen? Ook dan kan je toch meedoen.
Bij elke kerk liggen adressenlijsten van de opengestelde kerken zodat je deze per auto kunt bezoeken.
Natuurlijk zoeken fietsers ook weer sponsors, dus zoek ook je favoriet en sponsor flink!


Wil je meer informatie?
Bel met Piet Gouw : 06-53553127 of Ben van Es : 06-29117914 * Het ZWO-project “De Dalits” in India

Geen plaats voor een kind en dat is in India aan de orde van de dag. Duizenden kinderen van Dalits worden gediscrimineerd en buitengesloten.
Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de armoede waaraan ze zo graag zouden willen ontsnappen.


‘Dalits’ betekent vertrapte of verdrukte. De meeste Dalits zijn Christenen en zij vallen buiten het Indiase kastestelsel en worden ook wel kastelozen genoemd. Ze worden geminacht. Dalitkinderen worden op school met de nek aangekeken en verwaarloosd.
Door deze discriminatie en onder invloed van traditie en armoede stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Ze werken al jong samen met hun ouders als dagloner in de landbouw, de visserij of de steenfabriek.


Geen plek voor een jong kind om gezond op te groeien. De organisatie Cards, die wij via KIA ondersteunen wil via de kinderen het onderdrukkende kastesysteem doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten, Bala Bata’s genoemd, biedt Cards huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Kinderen krijgen weer zelfvertrouwen en hun schoolprestaties verbeteren. Door de liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Cards besteedt veel aandacht aan de thuissituatie van de kinderen en probeert ook de armoede in de achtergestelde gemeenschappen te doorbreken.

Het kastestelsel is voor India eigenlijk een ramp, voordat je geboren wordt is de kaste waarin je opgroeit al bepaald door de afkomst van je ouders.
Is het een hoge kaste dan zit je goed, is het in de onderste lagen van het kastestelsel dan is dat een ramp voor je leven. De Dalits zitten daar dus nog weer onder in de hiërarchie, dan kunt u een beetje begrijpen dat je dan niet veel meer waard bent in de ogen van anderen.
Maar wel in onze ogen en in die van Jezus.
ZWO-commissie Oudenbosch


Dalits


      
                                                    
 
 

Fenkelstraat 24, 4731 JB  Oudenbosch (google maps) --- Disclaimer