Kerkenraad

Praeses en ouderling:

Dhr. G.J. Roth
Tel: 06-38975879
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Foto Gert Jan Roth2 Assessor en predikant:
Ds. Ch. Inkelaar- de Mos
Tel.: 0165-312453
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


ch 

Ouderling:
Mevr. E. Jongerius
Tel.0165-785442
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Foto Elivia Jongerius kl Ouderling:
Mevr. H. Boom
Tel: 0165-330755
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 Foto Hanneke vd V 2
Ouderling: 
Vacature

 

 

Ouderling:
Mevr. B. de Waal
Tel. 0165-327537
Mobiel: 06-26806083
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 Foto Bieneke de Waal 3243

Ouderling-kerkrentmeester en scriba:
Mevr. J. van der Kruijk-van Antwerpen
Tel. 0165-311912
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  jk
Ouderling-kerkrentmeester:

Dhr. J.P. Snikkers
Tel. 06-42627825
E-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 JanPieter Snikkers b2

Ouderling-kerkrentmeester
Dhr. M. Kriekaard
Tel. 0165-32 66 50
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 Foto Michel Kriekaard2

Diaken: 
Vacature

 
Diaken:
Dhr. P. Gouw
Tel. 0165-314371
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Foto Piet Gouw 3227 Diaken:
Vacature

 

Diaken: 
Mevr. C. Groothoff- van Prooijen
Tel.: 06 20581524
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Foto Corrie Groothoff kl Diaken:
Vacature
 


 

 

  

 
De Kerkenraad omvat een drietal disciplines:

a. Bij het Consistorie (College van predikanten en ouderlingen) berust het opzicht over de leden van de gemeente.

b. Het College van kerkrentmeesters beheert de stoffelijke zaken van de kerk. Aan de ouderlingen- kerkrentmeesters is tevens de opbouw van de gemeente toevertrouwd.

c. Het college van diakenen is verantwoordelijk voor haar in de kerkorde toebedeelde taken en voor het bevorderen van het algemeen maatschappelijk welzijn.

De Colleges van kerkrentmeesters en diakenen kunnen worden aangevuld met ondersteunende leden. Van hen wordt verwacht dat zij, evenals de kerkenraadsleden, de geheimhoudingsplicht zullen naleven, zoals vermeld in de plaatselijke regeling. De ondersteuning wordt vooral geboden vanuit het Kerkelijk Bureau.

Vanuit voornoemde disciplines wordt de kerkenraad gevormd. Het streven is dat in de kerkenraad plaatsnemen: de predikant, 4 ouderlingen (waaronder 1 jeugdouderling), 4 diakenen en 3 ouderling-kerkrentmeesters (totaal 12 leden).

De samenstelling begin 2015 voldoet niet aan dit streven, om deze reden wordt uitgezien naar uitbreiding van de kerkenraad.

De kerkenraad vergadert in de regel maandelijks. De hiervoor genoemde disciplines lichten ieder hun beleid toe. 
Daarnaast hebben de voornoemde disciplines ook gescheiden vergaderingen. De kerkenraad is vertegenwoordigd in diverse overlegorganen. 
De kerkenraad kiest uit haar midden een moderamen (dagelijks bestuur), minimaal bestaande uit een predikant, ouderling (-kerkrentmeester) en diaken.

In principe worden ambtsdragers bevestigd (onder handoplegging) aan het begin van de even jaren.
Wanneer daar aanleiding voor is, kan afscheid of een bevestiging van een ambtsdrager ook op een ander moment in het jaar plaatsvinden.


Samenstelling van het moderamen vindt u hier.