Ouderenzorg

Bloemengroet.
Alle gemeenteleden van 75 jaar en ouder ontvangen, als zij jarig zijn, een boeket bloemen via de contactpersoon.
Ook wordt vanuit de dienst elke week een bloemengroet gebracht bij hen die dit door blijde of verdrietige omstandigheden verdienen. Bloemengroet
 
Achteraf beluisteren van de dienst.
Van elke kerkdienst wordt een audio-opname gemaakt die, indien gewenst, aan huis kan worden bezorgd. De dienst kan ook beluisterd en bekeken worden via de website.  Geluidsdienst
 
Soos voor ouderen.
Eenmaal per week is er een soosmiddag voor oudere gemeenteleden, waar men elkaar kan ontmoeten en aan verschillende activiteiten kan deelnemen.
De ruimten welke nodig zijn voor hun activiteiten, worden zonder huur te berekenen ter beschikking gesteld. SOOS
 
Ouderenbond.
In onze gemeente is een afdeling van de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) actief.
Op verzoek worden de voor de bond benodigde ruimten om niet ter beschikking gesteld.  PCOB
.
Vervoer van en naar de kerk.
Voor gemeenteleden die niet in staat zijn op eigen gelegenheid naar de kerk te komen, is er de mogelijkheid om gehaald en gebracht te worden.
De diaconie coördineert het vervoer. Vervoer                    
 
Avondmaalviering verzorgingshuis.
Enkele malen per jaar is er een avondmaalsviering in zorgcentrum “De Zellebergen”. Daarbij zijn ook andere gemeenteleden welkom.
Wanneer mensen door ziekte of wegens hoge leeftijd niet meer naar de kerk kunnen komen, is er ook de mogelijkheid om het avondmaal thuis te vieren. Avondmaalsviering
 
De “Woestijnroos”.
Een creatieve club waar men bijeen komt om met elkaar te praten en waarbij de creativiteit het bindmiddel is.  Woestijnroos
.
Tafeltje Dekje.
Voor ouderen en alleenstaanden, die het gezellig vinden om samen te eten.  Tafeltjedekje

Proeven en smaken.
Eén keer in de maand wordt er in de Pastorije een maaltijd georganiseerd voor mensen die het gezellig vinden om met elkaar te eten.Proeven en smaken