Heilige doop
doop

De bediening van de Heilige Doop wordt voorafgegaan door een doopgesprek en vindt plaats tijdens een zondagse eredienst.

We vinden het belangrijk dat mensen hun kind ten doop kunnen houden, maar zijn ons bewust dat dit meer moet zijn dan een leuke traditie. 


Daarom proberen predikant en ouderling in een doopgesprek duidelijk te maken dat je als ouders de beslissing neemt om je kind zoveel als mogelijk in het geloof op te voeden. 

Aan de doopouders wordt bij het eerste kind een kinderbijbel (de Kijkbijbel van het N.B.G.) aangeboden en bij een volgend kind een boekje met bijbelverhalen.