Geschiedenis 1613-2013 

  
geschiedenis  De geschiedenis van de Protestantse Gemeente Oudenbosch c.a. van 1613 – 2013,
   voorafgegaan door een beknopt overzicht van de ontstaansgeschiedenis van het Protestantisme 2e druk.
   Voor vragen kunt u contact opnemen met Peter van Es
 
 

Fenkelstraat 24, 4731 JB  Oudenbosch (google maps) --- Disclaimer