Collecten.

In alle reguliere diensten worden drie collecten gehouden.


- De eerste is voor de diaconie
- De tweede is voor kerkbeheer 
- De uitgangscollecte is bestemd voor groot onderhoud van de gebouwen.

In bijzondere situaties (rampen, oorlogen etc.) worden in goed overleg gezamenlijke diaconale/ kerkrentmeesterlijke collecten gehouden.
De praktijk heeft bewezen dat een goed voorbereide gezamenlijke collecte vruchten afwerpt.

Tevens worden zes gezamenlijke collecten per jaar gehouden.
Voorbereidingen hiertoe worden getroffen door diaconie, kerkrentmeesters, PR- commissie en het kerkelijk bureau.

De tafelcollecten bij het Heilig Avondmaal worden door de diaconie elk jaar voor een diaconaal project bestemd.
Rechts bij de uitgang is ook een bus voor een zendingsproject en een bloemenbus voor de wekelijkse bloemengroet aanwezig.
Alle collecten worden in de afkondigingen genoemd en eventueel toegelicht.


collectenbonnenAls u met contant geld betaalt, is er geen bewijsmateriaal aanwezig en kan dit niet worden opgevoerd als aftrekpost voor de belastingen. Om toch uw stortingen als aftrekpost op te kunnen voeren, kunt u kiezen voor collectebonnen.

Er zijn vellen met bonnen van € 0,60 en € 1,00 per stuk. Dit komt neer op respectievelijk € 12,00 en € 20,00 per vel van 20 stuks.

U kunt deze bonnen na de dienst in de consistorie kopen of bij vooruitbetaling op één van de onderstaande bankrekeningen.

Na ontvangst van uw betaling per bank worden de bonnen bij u afgeleverd. Uw bankafschrift of de getekende strook bij contante betaling zijn voldoende bewijsmateriaal voor uw aangifte inkomstenbelasting.


Voor Protestantse gemeente Oudenbosch c.a.:
U kunt deze bonnen na de dienst in de consistoriekamer afhalen. Het aankoopbedrag hiervan s.v.p. zo spoedig mogelijk overmaken op dit bankrekeningnummer:
NL29 RABO 0373 7269 53 t.n.v. Protestantse Gemeente Oudenbosch. o.v.v. collectebonnen.