Collecten 
 
collectezakken 
  In alle diensten worden drie collecten gehouden. 
  Tijdens de dienst worden twee collecten gehouden, te weten voor groot onderhoud aan de gebouwen en voor kerkbeheer.
  De uitgangscollecte is bestemd voor diaconale doeleinden. 
 
  In bijzondere situaties (rampen, oorlogen etc.) worden in goed overleg gezamenlijke diaconale/ kerkrentmeesterlijke
  collecten gehouden. De praktijk heeft bewezen dat een goed voorbereide gezamenlijke collecte vruchten afwerpt.
 
Tevens worden zes gezamenlijke collecten per jaar gehouden.
Voorbereidingen hiertoe worden getroffen door de kerkenraad, diaconie, kerkrentmeesters, de PR commissie en het kerkelijk bureau.
 
De tafelcollecten bij het Heilig Avondmaal worden door de diaconie elk jaar voor een diaconaal project bestemd.
Rechts bij de uitgang is ook een zendingsbus voor een zendingsproject en een bloemenbus voor de wekelijkse bloemengroet aanwezig.
Alle collecten worden in de afkondigingen genoemd en eventueel toegelicht.

 


collectenbonnenIndien uw bijdrage in contanten in de collectezak verdwijnt, is er geen bewijsmateriaal aanwezig en wordt een dergelijke door u opgevoerde aftrekpost door de belastingdienst mogelijk geschrapt. Om toch uw stortingen in de collectezak als aftrekpost op te kunnen voeren, zijn een aantal jaren geleden de collectebonnen ingevoerd.

Dit zijn vellen met bonnen van € 0,60 of € 1,00 per stuk. 
Indien u hiervan gebruik maakt, kunt u tijdens de dienst één of meerdere bonnen "offeren". 

U kunt deze bonnen na de dienst in de consistoriekamer kopen of bij voorkeur door vooruitbetaling op de bankrekening van de kerk. Eén vel met 20 bonnen van € 0,60 kost € 12,00 één vel met 20 bonnen van € 1,00 kost € 20,00.

Na ontvangst van uw betaling per bank worden de bonnen bij u afgeleverd. Uw bankafschrift of de getekende strook bij contante betaling zijn voldoende bewijsmateriaal voor uw aangifte inkomstenbelasting.

U kunt de collectebonnen bestellen door een e-mail te sturen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met naam, adres, woonplaats, soort en aantal(len) en het totaal bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL29 RABO 0373 7269 53 o.v.v. collectebonnen 


Fenkelstraat 24, 4731 JB  Oudenbosch (google maps) --- Disclaimer