Overlegorgaan (tussen de twee gemeen­ten)

vergaderen 145 De afvaardiging naar het Centraal Kerkenraad Overleg (met de gemeente Gastel&Kruisland) wordt gekozen in de  eerste vergadering van de kerkenraad in januari.

 De afvaardiging bestaat uit 3 leden waarbij alle ambten zijn vertegenwoordigd. 
 Voor iedere afgevaardigde benoemt de kerkenraad een plaatsvervanger van gelijk ambt. 
 Een en ander volgens artikel 6 van de combinatie-overeenkomst.

 Tenminste tweemaal per jaar overlegt het college van kerkrentmeesters met het college van kerkrentmeesters van de gemeente waarmee 
 een combinatie wordt gevormd. In dit overleg wordt de begroting van baten en lasten van de combinatie besproken en de verdeelsleutel van de 
  lasten vastgesteld volgens de artikelen 7 en 8 van de combinatie-overeenkomst.

 Tenminste eenmaal per jaar overlegt het college van diakenen met het college van diakenen van de gemeente waarmee een combinatie wordt gevormd.

 Afgevaardigden:

 Predikanten:                            Ds. Harm- Jan Inkelaar
                                                 Ds. Charlotte Inkelaar- de Mos

 Voor Oudenbosch:                  Janny van der Kruijk
                                                 Gertjan Roth
                                                 Aad-Jan van der Ven of Ben van Es       

 Voor Gastel & Kruisland:         Marleen Vervoort- Elsten
                                                 Nel Kuijlen
                                                 Ina van Eekelen

De afvaardiging naar het Centraal Kerkenraad Overleg (met de gemeente Gastel & Kruisland) wordt gekozen in de eerste vergadering van de kerkenraad in januari. De afvaardiging bestaat uit 3 leden waarbij alle ambten zijn vertegenwoordigd. Voor iedere afgevaardigde benoemt de kerkenraad een plaatsvervanger van gelijk ambt. Een en ander volgens artikel 6 van de combinatie overeenkomst.

Tenminste tweemaal per jaar overlegt het college van kerkrentmeesters met het college van kerkrentmeesters van de gemeente waarmee een combinatie wordt gevormd. In dit overleg wordt de begroting van baten en lasten van de combinatie besproken en de verdeelsleutel van de lasten vastgesteld volgens de artikelen 7 en 8 van de combinatie-overeenkomst.


Fenkelstraat 24, 4731 JB  Oudenbosch (google maps) --- Disclaimer