Diaconie

Hier vindt u alle zaken die op de diaconie betrekking hebben.

   Algemene inleiding
   Anbi diaconie
   Armoede in Nederland
   Bloemengroet
   Financiën
   Kledinginzamelingsaktie
   Oogstmaaltijd
   Samenstelling en taken
   Veertigdagentijd
   Vervoer naar kerk
   ZWO commissie