Veertigdagentijd
 
 
40 dagentijd vr.pasen bewSOBERE MAALTIJD 2018.

In het kader van de veertigdagentijd heeft op maandag 26 februari jl. vanaf 17.15 uur in de Pastorije een sobere maaltijd plaatsgevonden.

Er waren ongeveer 55 personen aanwezig en we mogen met elkaar terugzien op een goede tijd, ook met onze zusters en broeders vanuit de Basiliekparochie. We zijn dankbaar voor de goede oecumenische samenwerking en dito beleving op deze avond.

Aan deze avond hebben meegewerkt de Bernardusparochie te Oudenbosch en de ZWO-commissies van Protestantse kerk te Oud-Gastel en Oudenbosch.

Namens de Bernardus Parochie was dhr. Vincent Hermans aanwezig, secretaris van de Mgr. Schravenstichting. Hij heeft een inleiding gehouden over zijn reis naar China en de situatie van de oudere christenen daar.

Namens de ZWO-commissies van onze beide gemeenten heeft Lilian van Elteren van de Afriana Foundation het een en ander verteld over de actuele stand van zaken van deze stichting in Malawi, onder het tonen van een powerpoint presentatie.

Voor beide doelen is een collecte gehouden, die totaal een bedrag van € 276,- heeft opgebracht.

Ben van Es
Namens de Parochie en Protestantse gemeenten Oud-Gastel en Oudenbosch


Fenkelstraat 24, 4731 JB  Oudenbosch (google maps) --- Disclaimer