Veertigdagentijd
  
40 dagentijd vr.pasen bew

SOBERE MAALTIJD.

In het kader van de veertigdagentijd is op maandag 26 februari 2018 in de Pastorije weer een sobere maaltijd gehouden.

Er waren ongeveer 55 personen aanwezig en we mogen met elkaar terugzien op een goede tijd, ook met onze zusters en broeders vanuit de Basiliekparochie.

  
 
 
 
 
 
  


[/item]