Rouwdiensten

rouw   


 Een aanvraag voor een rouwdienst wordt in overleg met predikant, kerkenraad en kerkrentmeesters behandeld.
 Er zal altijd een dienst van Woord en Gebed moeten zijn, tenzij de kerk slechts als “gebouw” ter beschikking wordt  gesteld.
  
 De kosten die aan rouwdiensten verbonden zijn, staan hieronder.

 Tarieven rouwdiensten
 

 

 

Uitvaartdiensten zijn momenteel weer mogelijk vanuit onze kerken.

Volgens de laatste berichten van het RIVM is het weer mogelijk om in onze kerk uitvaartdiensten te houden. 
Aanmelding bij scriba of predikant is noodzakelijk en is beperkt tot totaal 30 personen in de kerk en circa 20 in de Pastorije.
In de laatste kunnen de overige familieleden en andere genodigden de uitvaartceremonie volgen via livestream met beeld en geluid.

Fenkelstraat 24, 4731 JB  Oudenbosch (google maps) --- Disclaimer