Rouwdiensten

rouw   


 Een aanvraag voor een rouwdienst wordt in overleg met predikant, kerkenraad en kerkrentmeesters behandeld.
 Er zal altijd een dienst van Woord en Gebed moeten zijn, tenzij de kerk slechts als “gebouw” ter beschikking wordt  gesteld.
  
 De kosten die aan rouwdiensten verbonden zijn, staan hieronder.

Tarieven rouwdiensten

 

Uitvaartdiensten zijn momenteel slechts beperkt mogelijk vanuit onze kerken

Vanwege de huidige maatregelen ter bestrijding van het coronavirus zijn uitvaartdiensten in de Protestantse kerken van Oud-Gastel / Kruisland en Oudenbosch slechts beperkt mogelijk.
Informeer in een voorkomende situatie bij uw uitvaartverzorger naar hun mogelijkheden, ook wat betreft het volgen van de uitvaartceremonie via livestream met beeld en geluid.
Wij bieden als kerken wel de mogelijkheid om later alsnog een herdenkingsdienst te houden, wanneer de coronamaatregels niet meer nodig zijn.