Financiën
 
 
financien2Het beheren van de financiële zaken voor het diaconaat.
Het vermogen van de diaconie wordt, naast geldelijke middelen, mede bepaald door het bezit van verpachte landerijen.

Toch dient ook de diaconie spaarzaam en verantwoord met haar uitgaven om te gaan.
 
Het beleid is er dan ook op gericht om dit vermogen in stand te houden, om ook op de lange termijn haar werk te kunnen blijven doen.

De jaarlijks vrijkomende middelen uit het beheer van het vermogen (waaronder rente en verpachting van gronden) worden ingezet voor alle voornoemde diaconale doeleinden.
Bankrekeningnummers

Oudenbosch c.a.:

NL60 RABO 0373 7387 14, dit is de algemene bankrekening van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Oudenbosch c.a. voor diaconale giften etc.

Gastel & Kruisland:

NL94 RABO 0373 7381 02, dit is de algemene bankrekening van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Gastel & Kruisland voor diaconale giften etc.