Afkondigingen


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij de kerkdienst op deze Pinkstermorgen waarin ds. Harm-Jan Inkelaar zal voorgaan. Ook welkom aan het kerkkoor dat voor ons enkele liederen zal zingen.

De bloemen uit de dienst gaan als bemoediging en groet van de gemeente naar mw. Gerda de Groot.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u zoals altijd ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

De eerste collecte van vandaag is voor Kerk in Actie. Vandaag speciaal voor het Zendingswerk in Bangladesh. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Volgende week zondag 26 mei begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Charlotte Inkelaar – de Mos.

Morgen, tweede Pinksterdag is het Lopend Vuurtje. Dan gaan we weer fietsen voor het goede doel: de Hoorn van Afrika. We wensen alle fietsers veel succes.
Op die dag zullen er ook verschillende kerken in de omgeving open zijn vanwege Open Kerkendag. Onze Kerk is dan open van elf tot vier uur. Ook als u niet meefietst bent u daar van harte welkom.

Na votum en groet wordt u verzocht nog even te blijven staan i.v.m. een afkondiging van overlijden.
Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Lied 672 vers 1, 2, 6 en 7: “Kom laat ons deze dag”. Het 6de couplet zingt alleen het koor.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Harm-Jan Inkelaar zal voorgaan.

De bloemen uit de dienst gaan vandaag als felicitatie van de gemeente naar Arja en Jacko van Dongen vanwege hun 12 ½ jarig huwelijk in april.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u zoals altijd ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

De eerste collecte van vandaag is voor Operatie Mobilisatie waarin christenen worden geïnspireerd om wereldwijd het evangelie te verspreiden. De tweede collecte is voor kerkbeheer en de collecte bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Volgende week zondag 19 mei is het Pinksteren. Dan begint de kerkdienst om half elf. In die dienst hoop wederom voor te gaan ds. Harm-Jan Inkelaar.
Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 66 vers 1 en 3: “Breek, aarde, uit in jubelzangen”.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en een ieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Charlotte Inkelaar – de Mos voorgaat en we met elkaar het Heilig Avondmaal zullen vieren.

De stukjes op de Avondmaalstafel gaan als groet van de gemeente naar mw. Ine Vermeer en dhr. en mw. Schols.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u zoals altijd ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade. Daar ligt ook weer de maandelijkse kaartengroet die u kunt ondertekenen.

De eerste collecte van vandaag is voor De Hoorn van Afrika. De tweede collecte is voor kerkbeheer en de collecte bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Aanstaande donderdag 9 mei is het Hemelvaartsdag. Dan is er in Oud-Gastel om tien uur een gezamenlijke kerkdienst, waarin ds. Siets Nieuwenhuizen uit Oosterhout zal voorgaan. Bij goed weer gaan we met elkaar op de fiets naar Oud-Gastel. Voor wie mee wil en kan, we vertrekken om uiterlijk tien voor half tien vanaf hier bij de kerk.

Tijdens de dienst op Hemelvaartsdag in Oud-Gastel zal er ook kindernevendienst zijn.
Volgende week zondag 12 mei begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Harm-Jan Inkelaar.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 149 vers 1 en 5.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Petra de Nooij uit ’s-Gravenhage voorgaat.

De bloemen gaan vandaag als groet en ter bemoediging van de gemeente naar An Jongbloed uit Dinteloord en Anke Ampt.
Wie de bloemen weg wil brengen kan ze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije, waar u zoals altijd van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

De eerste collecte van vandaag is voor Kerk in Actie: vandaag speciaal voor noodhulp in Oekraïne. De tweede collecte is voor kerkbeheer en de collecte bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Volgende week zondag 5 mei begint de kerkdienst om half elf. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Charlotte Inkelaar – de Mos. We zullen dan ook met elkaar het Heilig Avondmaal vieren.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 81 vers 1, 3, 4 en 8.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en een ieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Harm - Jan Inkelaar zal voorgaan.

De bloemen gaan vandaag als groet en bemoediging van de gemeente naar Tineke en Jan Suijkerbuijk.
Wie de bloemen weg wil brengen kan ze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije, waar u zoals altijd van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

De eerste collecte van vandaag is voor Stichting Bootvluchteling. De tweede collecte is voor kerkbeheer en de collecte bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Volgende week zondag 28 april begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Petra de Nooij uit ’s-Gravenhage.

Na votum en groet wordt u verzocht nog even te blijven staan i.v.m. een afkondiging van overlijden.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Lied 214 vers 1, 2 en 4: “Het licht dat weer opnieuw begon”.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Charlotte Inkelaar – de Mos zal voorgaan.

De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar mw. Nelly Brans uit Etten - Leur. We wensen haar van harte beterschap toe.
Wie de bloemen weg wil brengen kan ze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije, waar u zoals altijd van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

De eerste collecte van vandaag is voor Open Doors. De tweede collecte is voor kerkbeheer en de collecte bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Volgende week zondag 21 april begint de kerkdienst om half elf. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Harm - Jan Inkelaar.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 33 vers 8: Wij wachten stil op Gods ontferming.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Harm – Jan Inkelaar zal voorgaan.

De bloemen gaan vandaag als felicitatie van de gemeente André en Annie Kraaijenbosch. Ze waren in maart 50 jaar getrouwd.
Wie de bloemen weg wil brengen kan ze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije, waar u zoals altijd van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade. Daar ligt ook weer een kaartengroet die u kunt ondertekenen.

De eerste collecte van vandaag is voor Gevangenenzorg: Dit staat voor geloof in herstel. Vrijwilligers bieden gevangenen en hun familie een helpende hand en een nieuw perspectief. De tweede collecte is voor kerkbeheer en de collecte bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Volgende week zondag 14 april begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Charlotte Inkelaar – de Mos.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Lied 136 uit de Evangelische Liedbundel vers 1, 2 en 3: “Wij groeten u, o dag der dagen”.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom op deze Paasmorgen bij de kerkdienst waarin ds. Harm – Jan Inkelaar zal voorgaan. Ook welkom aan het kerkkoor die medewerking zal verlenen aan deze dienst.

De bloemen gaan vandaag als groet en bemoediging van de gemeente naar dhr. en mw. de Groot en naar mw. Zuidam - Plooster uit Hoeven.
Wie de bloemen weg wil brengen kan ze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije, waar u zoals altijd van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

De eerste collecte van vandaag is voor Tear Fund: We steunen als diaconie dit doel om wereldwijd onze broeders en zusters die zich inzetten om hun hele dorp of wijk tot bloei te laten komen te ondersteunen.
De tweede is voor kerkbeheer en de collecte bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Volgende week zondag 7 april begint de kerkdienst om half elf. In die dienst hoopt dan wederom voor te gaan ds. Harm – Jan Inkelaar.

Vandaag zullen we de dienst beginnen met het zingen van lied 630: “Sta op! Een morgen ongedacht”.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede dienst en gezegende Paasdagen toe.


Goedenavond, gemeenteleden van Oud-Gastel/ Kruisland en van Oudenbosch, eventuele gasten en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. We heten u van harte welkom bij de kerkdienst op deze Goede Vrijdagavond waarin ds. Charlotte Inkelaar – de Mos zal voorgaan en we met elkaar het Heilig Avondmaal zullen vieren.

De eerste collecte van vandaag is voor de Hoorn van Afrika. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

De dienst op Paasmorgen 31 maart begint in Oudenbosch om negen uur en in Oud-Gastel om half elf. In Oudenbosch zal het kerkkoor medewerking verlenen en in Oud-Gastel Walter in ’t Veld met gitaar en zang. Beide diensten zullen worden geleid door ds. Harm-Jan Inkelaar.

Vanavond beginnen we de dienst met het zingen van lied 114 vers 1,2,3,7en 8: Als ik in gedachten sta.
Namens de beide kerkenraden wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Vandaag is het Palmpasen. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Leo van der Eijk uit Zwijndrecht zal voorgaan.

De bloemen gaan vandaag als bemoediging naar Elivia Jongerius.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

Daar staan ook de Paasattenties voor de ouderen klaar. Vergeet u ze niet mee te nemen en indien mogelijk kijkt u even of u misschien wat van deze attenties bij de ouderen langs zou kunnen brengen. Dat scheelt een heleboel werk voor uw diakenen. Bij voorbaat hartelijk dank.

De eerste collecte van vandaag is voor de Stichting Tamsarya. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Donderdagavond 28 maart kunt u in de Protestantse Kerk van Oud-Gastel gezamenlijk de Passion kijken. Vanaf acht uur kunt u binnenlopen. De live uitzending begint om half negen. Daarna praten we nog even na onder het genot van een drankje en een hapje.

Aanstaande Goede Vrijdag 29 maart is er ’s avonds om zeven uur hier in de kerk een gezamenlijke dienst met Oud- Gastel/ Kruisland en we zullen dan met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. In die dienst zal voorgaan ds. Charlotte Inkelaar – de Mos.

Diezelfde vrijdag is er ’s-morgens om tien uur een Avondmaalsviering in de Zellebergen. Ook dáárbij bent u van harte welkom.

Volgende week zondag 31 maart, eerste Paasdag, begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Harm-Jan Inkelaar en zal het kerkkoor medewerking verlenen.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 24 vers 4 en 5.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin mevr. Hette van der Leeuw uit Almere voor zal gaan.

Dit weekend is een groep gemeenteleden op kloosterweekend naar het trappistenklooster te Westmalle in België. We wensen hun daar een fijne tijd toe.

De bloemen uit de dienst gaan vandaag als groet en ter bemoediging naar mevr. Kuik uit de Zellebergen. Ook zijn er bloemen voor Inge en Michel Kriekaard. Zij waren gisteren 12 ½ jaar getrouwd.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

De eerste collecte van vandaag is voor de vakantieweek West-Brabant voor gehandicapten. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Volgende week zondag 24 maart, Palmzondag, begint de kerkdienst om half elf. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Leo van der Eijk uit Zwijndrecht.

Er is een verzoek van de leiding van de kindernevendienst aan de ouders van de kinderen om ze volgende week vóór de dienst al naar de Pastorije te brengen. Inge en Thea zullen ze daar opvangen. Aan het einde van de dienst op Palmzondag komen de kinderen dan naar de kerk om te laten zien wat ze gemaakt hebben.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 27 vers 1.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Charlotte Inkelaar – de Mos voor zal gaan.

De bloemen uit de dienst gaan vandaag als groet en ter bemoediging naar mevr. Heidinga. We wensen haar van harte beterschap toe.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade. Daar ligt ook weer de kaartengroet voor enkele gemeenteleden die u kunt ondertekenen.

De eerste collecte van vandaag is voor Kerk in Actie: vandaag speciaal voor het zendingswerk in Indonesië op Papoea. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Na een geweldige dienstenveiling afgelopen vrijdagavond en een dagje rekenen en uitzoeken, is de opbrengst van de veiling te schatten op €1780,00! (onkosten al in rekening gebracht). Wat een inzet van alle gemeenteleden van Oud-Gastel / Kruisland en Oudenbosch! Dank hiervoor!

Volgende week zondag 17 maart begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan mevr. Hette van der Leeuw uit Almere. In dat weekend gaat er vanuit onze gemeente een groep op kloosterweekend naar het trappistenklooster te Westmalle in België. We wensen hen daar een fijne tijd toe.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 139 vers 1 en 2.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin de classispredikant ds. Marco Luijk voor zal gaan.

De bloemen uit de dienst gaan vandaag als groet van de gemeente naar onze organist Hans de Gruyter en Fred de Grunt. We wensen beiden van harte beterschap toe.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

De eerste collecte van vandaag is voor Kerk in Actie: vandaag speciaal voor het zendingswerk in Libanon. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Volgende week zondag 10 maart begint de kerkdienst om half elf. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Charlotte Inkelaar – de Mos.
Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 25 vers 1 en 2
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Charlotte Inkelaar – de Mos voorgaat.

Vandaag nemen we afscheid van Michel Kriekaard als ouderling-kerkrentmeester en Janny van der Kruijk zal worden herbevestigd tot ouderling kerkrentmeester.
De bloemen uit de dienst gaan naar Michel en Janny. Ook zijn er bloemen als groet van de gemeente voor de familie Ampt.

De eerste collecte van vandaag is voor Alpha Nederland. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.
Na afloop van de dienst bent u van harte welkom in de Pastorije voor een kopje koffie, thee of limonade.

Volgende week zondag 3 maart begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan de classispredikant ds. Marco Luijk.
Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 25 vers 1 en 3.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.