Afkondigingen


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij de kerkdienst op deze eerste zondag van Advent waarin Gerarde de Jong zal voorgaan.

De bloemen uit de dienst gaan als ter bemoediging van de gemeente naar mw. Marieke Keij. We wensen haar van harte beterschap toe.
Wie de bloemen weg wil brengen kan ze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije, waar u ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade. Daar ligt ook weer de maandelijkse kaartengroet die u kunt ondertekenen.

De eerste collecte is voor Kerk in Actie: Kinderen in de knel. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.
Mededeling voor de kerkklok: U wordt verzocht de kopij voor de komende kerkklok nog deze week, uiterlijk het volgende weekend in te leveren bij Nel Blok.

Volgende week zondag 10 december begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Charlotte Inkelaar – de Mos.
Nadat de eerste adventskaars is aangestoken door Esmé beginnen we de dienst met het zingen van Lied 439 vers 1, 2 en 3: Verwacht de komst des Heren.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en een ieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin dominee Harm Jan Inkelaar zal voorgaan.

De bloemen uit de dienst gaan als groet van de gemeente naar mw. Labega.
Wie de bloemen weg wil brengen kan ze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije. Daar bent u ook van harte welkom voor een kopje koffie, thee of limonade.

De eerste collecte is voor Kerk in Actie: vandaag speciaal voor de noodhulp in Israël en Gaza. U kunt eventueel ook een gift overmaken aan de diaconie onder vermelding van Noodhulp Israël en Gaza. De diaconie zal de opbrengst van deze collecte ruimhartig aanvullen.
De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Volgende week zondag 26 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In die dienst gedenken we de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden. In die dienst zal Charlotte Inkelaar – de Mos voorgaan en de kerkdienst begint dan om negen uur.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 100: “Juich Gode toe, bazuin en zing”.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en een ieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin dominee Charlotte Inkelaar – de Mos zal voorgaan.

De bloemen uit de dienst gaan vandaag als groet van de gemeente naar Aity Berends. We wensen haar van harte beterschap toe.
De eerste collecte van vandaag is voor Kerk in Actie: vandaag speciaal voor Libanon. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Morgenmiddag krijgt de kerk weer haar jaarlijkse grote schoonmaakbeurt. Met elkaar is het altijd heel gezellig werken en we drinken zoals altijd ook koffie/thee met wat lekkers erbij. En u weet: Vele handen maken licht werk. Bent u ook in de gelegenheid om een paar uurtjes te komen helpen dan bent u dus morgenmiddag om één uur van harte welkom in de consistorie.

Morgenavond is er ook de vrijwilligersavond. Heeft u zich niet opgegeven, maar wilt u toch wel graag komen dan bent u alsnog van harte welkom om half acht in de Pastorije.
Na de dienst bent u van harte welkom in de Pastorije voor een kopje koffie, thee of limonade.

Volgende week zondag 19 november begint de kerkdienst om half elf. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Harm Jan Inkelaar.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van gezang 210 vers 1 en 2: God van hemel, zee en aarde.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en een ieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin dominee Leo van der Eijk uit Zwijndrecht voorgaat.

De bloemen uit de dienst gaan als groet van de gemeente naar mw. Ouwerkerk uit Roosendaal. Ook zijn er bloemen voor Esther en Willibrord Voets-Kranenburg uit Bosschenhoofd. Zij waren afgelopen week 25 jaar getrouwd.
Wie de bloemen weg wil brengen kan ze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije. Daar bent u ook van harte welkom voor een kopje koffie, thee of limonade. Ook kunt u daar weer de maandelijkse kaartengroet voor enkele gemeenteleden ondertekenen.

De eerste collecte van vandaag is voor Kerk in Actie: vandaag speciaal voor het zendingswerk in Colombia. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

U kunt nog tot donderdag opgeven voor de vrijwilligersavond van maandag 13 november.

Volgende week zondag 12 november begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan dominee Charlotte Inkelaar – de Mos.
Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 65 vers 1, en 5.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en een ieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds.Harm-Jan Inkelaar zal voorgaan.

De bloemen uit de dienst gaan vandaag als groet van de gemeente naar mw. Rampaart.
De eerste collecte van vandaag is voor Stichting De Figurant. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Na de dienst bent u van harte welkom in de Pastorije voor een kopje koffie, thee of limonade.

U kunt alleen deze week nog uw versierde en gevulde schoenendoos inleveren voor de Actie Schoenendoos.

Vanmiddag om twee uur is er hier in de kerk een Amnesty benefietconcert door het West Brabants Gemengd Koor. Ook u bent daarbij van harte welkom.

Volgende week zondag 5 november begint de kerkdienst om half elf. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds.Leo van der Eijk uit Zwijndrecht.
Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 75 vers 1, en 2: “U alleen, U loven wij”.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en een ieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin dominee Siets Nieuwenhuizen uit Oosterhout voorgaat.

De bloemen uit de dienst gaan ter bemoediging van de gemeente naar onze koster Wil Ros en naar Mona Nieborg. We wensen beiden van harte beterschap toe.
De eerste collecte van vandaag is voor Kerk in Actie: vandaag speciaal voor Indonesië. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Na de dienst bent u van harte welkom in de Pastorije voor een kopje koffie, thee of limonade.

Zoals u al hebt kunnen zien staat de voor- en gedeeltelijk zijkant van de kerk en de volledige toren in de steigers. Dit voor grootschalig onderhoud aan stenen, voegen en balken. Inmiddels is de klok van zijn plaats gehaald en kan er om die reden de komende weken niet geluid worden.

Volgende week zondag 29 oktober begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan dominee Harm-Jan Inkelaar.
Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 107 vers 1, en 4.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin mevrouw Bieneke de Waal uit Zegge voorgaat.

De bloemen uit de dienst gaan als groet van de gemeente naar dhr. en mw. Knetsch uit Roosendaal.
Na de dienst bent u van harte welkom in de Pastorije voor een kopje koffie, thee of limonade.

De eerste collecte van vandaag is voor het Zendingsproject “De Hoorn van Afrika, Ethiopië”. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Zoals u al hebt kunnen zien staat de voor- en gedeeltelijk zijkant van de kerk en de volledige toren in de steigers. Dit voor grootschalig onderhoud aan stenen, voegen en balken. Inmiddels is de klok van zijn plaats gehaald en kan er om die reden de komende weken niet geluid worden.

Vanmiddag is er een filmmiddag in de Pastorije, georganiseerd door de ZWO commissies van Oud-Gastel/ Kruisland en Oudenbosch. De film begint om half twee en is gebaseerd op het leven van Mahatma Ghandi. U bent daarbij vanaf één uur van harte welkom.

Volgende week zondag 22 oktober begint de kerkdienst om half elf. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Siets Nieuwenhuizen uit Oosterhout.
Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 136 vers 1, 2 en 13.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin mevrouw Gerarde de Jong voorgaat.

De bloemen uit de dienst gaan als groet van de gemeente naar dhr. en mw. de Groot vanwege het nieuws dat hun schoonzoon een donorhart heeft gekregen. Ook zijn er bloemen voor de ‘Herbergier’ voor het 10-jarig bestaan.

Na de dienst bent u van harte welkom in de Pastorije voor een kopje koffie, thee of limonade. Daar kunt u ook weer de maandelijkse kaartengroet voor enkele gemeenteleden ondertekenen.

De eerste collecte van vandaag is voor het Missionaire Werk van de PKN. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Zoals u al hebt kunnen zien hebben staat de voor- en gedeeltelijk zijkant van de kerk en de volledige toren in de steigers. Er is een begin gemaakt met reparatie van enkele stenen en een aantal voegen. Maandag gaat dit verder en waarschijnlijk dinsdag wordt de klok van zijn plaats gehaald. Vandaag kon er nog geluid worden. Hierna is het een aantal weken niet mogelijk.

Volgende week zondag 15 oktober begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan mw. Bieneke de Waal uit Zegge.
Na votum en groet wordt u verzocht nog even te blijven staan i.v.m. een afkondiging van overlijden.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Lied 217 vers 1, 2, 3 en 5: ‘de dag gaat open voor het woord des Heren’.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij de kerkdienst op deze Israëlzondag waarin ds. Charlotte Inkelaar – de Mos voorgaat en we met elkaar het Heilig Avondmaal zullen vieren.

De tafelstukjes van de avondmaalstafel gaan als groet van de gemeente naar Tineke van Es en mw. v. Krimpen. We wensen beide van harte beterschap toe. Ook zijn er bloemen voor Marius en Gerda v.d. Beek. Zij waren afgelopen week 55 jaar getrouwd.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije, waar u zoals altijd van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

De eerste collecte van vandaag is voor de Voedselbank. De tweede is voor kerkbeheer en de collecte bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Volgende week zondag 8 juli begint de kerkdienst om half elf. In die dienst hoopt dan voor te gaan mevrouw Gerarde de Jong.
Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 63 vers 1 en 2.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Harm-Jan Inkelaar voorgaat.

De bloemen uit de dienst gaan als bemoediging en groet van de gemeente naar Ger Blok.
Na de dienst bent u van harte welkom in de Pastorije voor een kopje koffie, thee of limonade. Wilt u ook weer uw naam op de koffieschenklijst voor de komende weken invullen? Alvast bedankt!

De eerste collecte van vandaag is voor de Zendingsprojecten van Kerk in Aktie: vandaag speciaal voor Syrië. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Volgende week zondag 1 oktober begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst zal dan voorgaan ds. Charlotte Inkelaar - de Mos en zullen we met elkaar ook het Heilig Avondmaal vieren.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 65 vers 1 en 2: “De stilte zingt U toe, o Here”.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin mevrouw Hette van der Leeuw uit Almere voorgaat.

Vandaag is er door omstandigheden geen organist. We zingen mee via muziek van You Tube en voorzang van Ben van Es.

De bloemen uit de dienst gaan als groet van de gemeente naar dhr. Henk Verschoor. Ook worden er bloemen gebracht naar mw. Jannie van Willigenburg. Zij verblijft in een hospice.

Na de dienst bent u van harte welkom in de Pastorije voor een kopje koffie, thee of limonade. Daar ligt ook weer de kaartengroet voor enkele gemeenteleden die u kunt ondertekenen.

De eerste collecte van vandaag is voor het Werelddiaconaat van Kerk in Aktie: vandaag speciaal voor Myanmar. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Volgende week zondag 24 september begint de kerkdienst om half elf. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Harm-Jan Inkelaar.
Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Lied 25 a.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig en ook degenen die later de dienst via de website zullen beluisteren. We heten u van harte welkom bij de 3e openlucht kerkdienst op deze mooie locatie in het Arboretum. Ds. Charlotte Inkelaar – de Mos zal vandaag de dienst leiden.

Na de dienst bent u van harte welkom om nog een kopje koffie, thee of limonade te drinken met iets lekkers erbij.

Vandaag houden we na de dienst één gezamenlijke collecte voor de Stichting Bootvluchteling: hulp aan mensen in het vluchtelingenkamp op Lesbos in Griekenland.

Volgende week zondag 17 september begint de kerkdienst om negen uur. in die dienst hoopt dan voor te gaan mevrouw Hette van der Leeuw uit Almere.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Lied 216: Dit is een morgen en volgen daarna verder de liturgie.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.