Woestijnroos

Woestijnroos

De Woestijnroos is de naam van onze creatieve club, die opgericht is in december 2003.
Eén keer per maand komen we, met wie wil, bij elkaar in "De Pastorije", Fenkelstraat 28.

Elke keer is het een verrassing wat er gemaakt gaat worden, maar altijd is het heel gezellig.
Er zijn geen kosten aan verbonden, dus de ochtend is geheel gratis, inclusief de koffie en thee.

Dat kan omdat bijna al het materiaal gekregen is.
Wij ervaren dat als uit Gods Hand!

Het samen knutselen, praten of naar elkaar luisteren als er lief of leed wordt gedeeld, schept een band met elkaar.
Iedereen is van harte welkom, dus ook u/ jij.


De dorre vlakten der woestijnen,
zal zich verblijden eindeloos:
De zandzee zal herschapen schijnen,
want bloeien zal zij als een roos.
Van heil’ge vreugde zal zij beven,
doortintelt van een eeuwig leven,
dat nimmer meer verwelken zal.
Zij zal de wonderen des Heren
aanschouwen en Zijn Grootheid eren,
met jubelend triomfgeschal.

(lied 47 vers 1 uit de evangelische liedbundel)


Fenkelstraat 24, 4731 JB  Oudenbosch (google maps) --- Disclaimer